محور های جشنواره

جشنواره علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در محورهاي پژوهش علوم پزشکی، آموزش علوم پزشكي، خدمات سلامت، توسعه زيرساخت¬هاي علوم پزشكي و بخش ويژه دانش‌آموختگان سالانه برگزيدگان خود را از ميان واجدان شرايط بعد از تایید هیات داوران انتخاب و جوايزي با عناوین گوناگون به ايشان اعطا خواهد كرد. عناوین بخش¬های مختلف در هر محور به شرح ذیل می باشد.

محور پژوهش

 • محقق برتر
 • مقاله برتر
 • ابداع، اختراع و نوآوری
 • کتاب برتر
 • مراکز تحقیقاتی برتر
 • نشریه برتر
 • حامی پژوهش

 

محور آموزش

 • استاد برتر
 • گروه آموزشی برتر
 • دفاتر و مراکز توسعه آموزش علوم پزشکی (EDO, EDC)

 

محور خدمات سلامت

 • دانشگاههای مجری طرح دانشگاه سالم
 • بیمارستان ارتقا دهنده سلامت

محور دانشجویی

 • دانشجویی و دانش آموخته برتر

 

☼بازدید کل: 71,959 ☼امروز: 16 ☼دیروز: 7 ☼این صفحه: 2,803 ☼آنلاین: 1 جزئیات