ارکان جشنواره

 • رئیس جشنواره: جناب آقای دکتر سید علی ابطحی
 •   دبیر شورای علمی جشنواره: سرکار خانم دکتر هنگامه بختیار
 •   رییس کمیته اجرایی جشنواره: جناب آقای دکتر افشین حراجی
 •  دبیر کمیته اجرایی جشنواره: جناب آقای دکتر آرش عزیزی

 

کمیته اجرایی جشنواره

اعضای منتخب معاونت علوم پزشکی

 • سرکار خانم دکتر هنگامه بختیار
 • جناب آقای همایون رستگار زاده
 • سرکار خانم مهدیه ایمنی
 • سرکار خانم مهدیه شجاعی باغینی
 • سرکار خانم پروین پورسعید
 • سرکار خانم موژان رستمیان
 • سرکار خانم فریبا پیلوار
 • سرکار خانم زهرا کرمی
 • سرکار خانم منصوره نخعی

 

 

اعضای منتخب واحد دندانپزشکی

 • جناب آقای دکتر افشین حراجی
 • جناب آقای دکتر آرش عزیزی
 • جناب آقای فرهاد خسرویان عرب
 • جناب آقای دکتر مرتضی نشاندار
 • سرکار خانم دکتر لادن حافظی
 • جناب آقای علی مرادی
 • جناب آقای علی حیدری
 

 

☼بازدید کل: 71,958 ☼امروز: 15 ☼دیروز: 7 ☼این صفحه: 2,231 ☼آنلاین: 1 جزئیات