اطلاعیه دبیرخانه جشنواره - تمدید مهلت ارسال آثار

بسمه تعالی 
با توجه به استقبال بسیار خوب واحد های علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی و محققین در خصوص ارسال آثارارزشمندخود به دبیرخانه دومین جشنواره لقمان حکیم و همچنین با توجه به تعطیلی اخیر کلیه واحد ها و دبیرخانه جشنواره ، مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری روزشنبه  دهم مردادماه تمدید گردید. ضمیمه نمودن تاییدیه ریاست واحد در خصوص ارسال درخواست حقوقی الزامی است و این مهم با توجه به تعطیلی واحد ها می تواند پس از ارسال فرم های تکمیل شده درسایت از طریق تماس با دبیرخانه بصورت ایمیل فکس پست و...... صورت گیرد.متقاضیان حقیقی برای شرکت در محور های چهارگانه جشنواره به شکل زیر تفکیک گردیده اند :
متقاضیان حقیقی شامل :
محقق برتر
مقاله برتر
ابداع و اختراع
کتاب برتر
معلم برتر
دانش پژوهی
دانش آموخته برتر
 
متقاضیان حقوقی
مراکز تحقیقاتی نمونه
نشریه برتر
گروه آموزش برتر
اعتلای سلامت
توسعه فضای آموزشی، پژوهشی و درمانی در حوزه علوم پزشکی
 
 با سپاس 
دکتر سپیده اربابی
دبیر اجرایی جشنواره

 

☼بازدید کل: 70,108 ☼امروز: 13 ☼دیروز: 94 ☼این صفحه: 764 ☼آنلاین: 1 جزئیات