قوانین جشنواره

* شرکت در جشنواره ویژه اساتید و دانشجویانی است که در حوزه علوم پزشکی دانشگاه زاداسلامی به تدریس یا تحصیل اشتعال دارند.

* کاندیداها می توانند در تمام محورهای جشنواره شرکت کنند اما در هر حیطه فقط  در یک  محور حق انتخاب وجود دارد.

*  افراد برگزیده در جشنواره لقمان حکیم در طی سه سال گذشته ، مجاز به شرکت مجدد در همان آیتم سال قبل نمی­باشند ( این بند شامل واحد دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی نمی شود)

*  در صورت عدم استفاده از Affiliation  دانشگاه آزاد اسلامی در اسناد ارسالی، درخواست داوری به صورت اتوماتیک حذف می گردد .

* منتخبین جشنواره تنها از اعضای هیات علمی یا دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی هستند که در مستندات ارسالی آدرس دانشگاه و واحد خود را به درستی ذکر کرده باشند .

* کلیه مستندات ارسالی در محورهای مختلف توسط کارگروه تخصصی بررسی و نتیجه بررسی جهت تصمیم گیری نهایی به شورای علمی اعلام می گردد.

* کلیه واحدهای علوم پزشکی موظف به معرفی یک نفر رابط دبیرخانه جشنواره به منظور پیگیری کلیه امور هستند .

* کلیه سوالات در خصوص ثبت نام باید از طریق رابط معرفی شده از طرف واحد مربوطه از دبیرخانه جشنواره پیگیری شود.

* ارسال فرم­های ضمیمه برای تمامی شرکت کنندگان در جشنواره الزامی است و مدارک  شرکت کنندگان بدون ارسال فرم­های ضمیمه بررسی نخواهد شد.

 

توجه: به منظور شرکت در هر یک از حیطه ها، افراد متقاضی بایستی فقط فرمهای ارسال آثار هر یک از محورهای انتخابی را پر نمایند و محاسبه امتیازها براساس شاخصها توسط کمیته های علمی تخصصی جشنواره انجام خواهد شد. بنابراین لازم به پر کردن فرمهای شاخصها توسط فرد متقاضی نبوده و این شاخصها فقط جهت اطلاع شرکت کنندگان می باشد.

 

☼بازدید کل: 71,961 ☼امروز: 18 ☼دیروز: 7 ☼این صفحه: 2,281 ☼آنلاین: 1 جزئیات